image

SAM Know How
En ny dimension inom rekrytering

SAM är mycket mer än traditionell rekrytering av chefspersonal, specialister och styrelsemedlemmar – det är ett globalt koncept som baseras på SAM Know How-systemet som ingår i alla våra produkter. Det unika, analysverktyget tillför en intelligent dimension till matchning av sökande vid både nationell och internationell rekrytering.
Idén bakom SAM Know How handlar om att identifiera en sökandes personliga egenskaper och förmågor. Tillsammans med meriter och erfarenheter bildar detta de viktigaste beståndsdelarna i kandidatens profil i förhållande till det jobb som han eller hon ska matchas mot.
Det sägs att en person anställs på grund av sina meriter men avskedas på grund av sin personlighet. Det är här som SAM Know How kommer in i bilden genom att ta hänsyn till den enskilde individens egenskaper.
Med andra ord: SAM Know How skapar en bild av personen bakom CVet.
SAM Know How erbjuds globalt i samband med
 • Chefsrekrytering
 • Rekrytering av styrelsemedlemmar
 • Cross Border
 • CV Database
 • Key Account Management

Värderingar som vi vill kopplas ihop med

Oavsett var i världen en sökning äger rum så kommer SAM alltid att arbeta utifrån samma värderingar, uppdrag, vision och ambition. Det är dessa faktorer som SAM känns igen på:

 • Hög kvalitet
 • Kunskap
 • Innovation
 • Lojalitet
 • Resultatfokus
 • Professionalism

VISION

Genom insikt i kundernas strategier och utmaningar är det vår vision att bli den partner som våra kunder föredrar inom området kompetensoptimering.

UPPDRAG

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att dra till sig och behålla rätt kompetenser.

AMBITION

Vår ambition är att göra en märkbar skillnad och skapa hållbara, långsiktiga resultat. Som stöd till vårt arbete har vi därför en 12 månaders garanti på rekryteringen som även omfattar två uppföljningsmöten.

SAM KnowHow visar de personliga egenskaperna bakom CV:t

Rekrytering handlar om mycket mer än att hitta kvalificerade kandidater. Med SAM Know How hittar man den person som har exakt de kvalifikationer och personliga egenskaper som passar ert företags DNA.
SAM matchar alltid en kandidats förmågor med företagets potential och möjligheter. Det handlar om att talang kräver rätt miljö för att utvecklas och skapa resultat.
Om ett företag har svårt att behålla bra medarbetare kan SAM Know How hjälpa till att kartlägga organisationen utifrån vem som presterar och vem som drar företaget åt motsatt håll.
SAM Know How fokuserar på de medarbetare som skapar värde och tillväxt – de som är värda att behålla och investera i.

 

 

 

Vi är globala med en lokal närvaro

Alla SAM-filialer erbjuder hela produktportföljen och använder SAM Know How i samband med analyser och efterforskningar. Därför kan vi garantera konsekvens i vår gränsöverskridande kandidatsökning.
Varje enskild SAM-filial drivs som en decentraliserad enhet på sin lokala marknad utan att begränsas av tung byråkrati.
SAM:s struktur möjliggör både global och lokal verksamhet.
Alla SAM-filialer är dynamiska enheter med stor flexibilitet och använder SAM:s verktyg och metoder för att skräddarsy den perfekta lösningen.
------------------------
SAM erbjuder en 12 månaders garanti på rekrytering som också omfattar två uppföljningsmöten